Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100434 (14.12.2009 г.), 500100389 (14.12.2009 г.), 100101184 (14.12.2009 г.), 810100345 (16.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Благоевград 2700, ул. Даме Груев
Телефон:073880016, 073885080
Мобилен:0878151166, 0899151155
Факс:073880016
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996 МС-2008 ТП-2008 ЗЗ-2011
Образование:висше(ВИАС - София)