Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101183 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Асен Христов
Телефон:073880016, 073887770
Мобилен:0878151144, 0899151144
Факс:073880016
Специалност:Право
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград)