Оценителска правоспособност: Финансови активи и финансови институции, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 600100038 (14.12.2009 г.) , 300100431 (14.12.2009 г.) , 500100385 (14.12.2009 г.) , 100101177 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1415, в.з. Киноцентъра, ул. Георги Георгиев - ГЕЦ
Телефон:029671071, 029632783
Мобилен:0887437192
Специалност:Електроснабдяване на промишлени предприятия
Стаж:НИ-1999 МС-1997 ТП-1996 ФА-2000
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)