Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100430 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1632, ж.к. Овча купел 1
Телефон:029653995
Мобилен:0895588678, 0887824471
Специалност:Подвижен ж.п. състав
Стаж:МС-1998
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)