Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101176 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1303, ж.к. Зона Б-5-3, ул. Средна гора
Телефон:029880922
Мобилен:0888874235
Факс:029877990
Специалност:Икономика и организация на МТС
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)