Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101175 (14.12.2009 г.), 810100060 (09.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1505, ул. Черковна
Телефон:029441051
Мобилен:0888895188
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-2008 ЗЗ-2009
Образование:висше(ВИАС - София)