Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 500100381 (14.12.2009 г.), 400100070 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1612, ж.к. Белите брези, ул. Хайдушка гора
Телефон:028565061
Мобилен:0888544617
Специалност:Организация на производството и управление в промишлеността
Стаж:ПИИС-2002 ТП-2002
Образование:висше (УНСС - София)