Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101162 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1113, ж.к. Гео Милев, ул. Александър фон Хумболт
Телефон:029153210, 028727732
Мобилен:0888111472
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)