Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101158 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Хасково 6300, ул. Цар Самуил
Телефон:038662346
Мобилен:0888425485
Факс:038662346
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)