Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101152 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1612, ж.к. Лагера
Телефон:028510353
Мобилен:0888365773
Факс:028510353
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)