Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101151 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ж.к. Изгрев
Телефон:056827978
Мобилен:0899228389
Факс:056827978
Специалност:Геодезия и картография
Стаж:НИ-1998
Образование:ср. специално(Техникум по СА - Бургас)