Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100416 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1113, ж.к. Гео Милев, ул. Александър фон Хумболт
Телефон:029652106, 028467738
Мобилен:0888988293, 0886313748
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-1998
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)