Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101150 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1517, ж.к. Сухата река
Телефон:029523732, 029532487
Мобилен:0888416404
Факс:029532487
Специалност:Технология на електронното производство
Стаж:НИ-2002
Образование:висше (ВМЕИ - София)