Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101149 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Петрич 2850, ул. Мусала
Мобилен:0879819568
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2005
Образование:висше (ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград)