Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100101147 (14.12.2009 г.), 300100415 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Силистра 7500, ул. "Плиска"
Телефон:086835224
Мобилен:0889225292, 0887395241
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2001 МС-2001
Образование:висше(УАСГ - София)