Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100412 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Божурище 2227, ул. Генерал Гурко
Телефон:029933580
Мобилен:0887930653
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия
Стаж:МС-1995
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)