Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 101101146 (22.12.2010 г.), 301100411 (22.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, бул. "България
Мобилен:0887435455
Специалност:Счетоводство и анализ
Стаж:НИ-2008 МС-2008
Образование:висше(ПУ Паисий Хилендарски - Пловдив)