Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101145 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кърджали 6600, ул. Сан Стефано № 14
Телефон:0361675 40, 036186569
Мобилен:0889523064
Факс:036167540
Специалност:Пътно строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)