Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101143 (14.12.2009 г.), 810100394 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Казанлък 6100, ул. Ген. Гурко
Мобилен:0898601435
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2007, ЗЗТН-2014
Образование:висше (УАСГ - София)