Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101139 (14.12.2009 г.), 300100897 (18.01.2019 г.), 810100349 (16.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1618, ул. "Родопски извор"
Мобилен:0888704804
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994 ЗЗ-2011, МС-2019
Образование:висше(ВНВСУ Ген. Бл. Иванов - София)