Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101135 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1612, ж.к. Лагера, ул. Смолянска
Телефон:029541932
Мобилен:0888525557
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)