Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101131 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ж.к. Запад
Телефон:073871362
Мобилен:0897508022
Специалност:Пътно стоителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)