Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 500100366 (14.12.2009 г.), 400100067 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1407, кв. Хладилника, бул. Черни връх
Телефон:028624785
Мобилен:0878885404
Факс:028624785
Специалност:Икономика на промишлеността
Стаж:ПИИС-1997 ТП-1994
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)