Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101122 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7012, ул. Дондуков - Корсаков
Телефон:082833157, 082831279
Мобилен:0889819414
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(ИУ - Варна)