Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101121 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7000, ул. Симеон Велики
Телефон:082870189, 082
Мобилен:0888816775
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов)