Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100365 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1408, ж.к. Стрелбище
Мобилен:0888904259
Специалност:Прогнозиране и планиране
Стаж:ТП-2004
Образование:висше(УНСС - София)