Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 300100402 (14.12.2009 г.), 500100788 (11.11.2016 г.), 100101120 (14.12.2009 г.), 400100065 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Владая 1641, ул. Бургийска скала
Мобилен:0877200959
Специалност:Автоматизация на производството
Стаж:НИ-2001 МС-2000 ПИИС-2001 ТПВ-2016
Образование:висше(ВИХВП - Пловдив)