Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101117 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Несебър 8230, ул. Струма
Телефон:055446655
Мобилен:0886770660
Факс:055446655
Специалност:Икономика и управление на промишлеността
Стаж:НИ-2006
Образование:висше(ИУ - Варна)