Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100363 (14.12.2009 г.), 100101115 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1797, ж.к. Младост 1
Телефон:028719913, 028725072
Мобилен:0887360477
Специалност:Икономика и организация на труда
Стаж:НИ-2001 ТП-2000
Образование:висше(УНСС - София)