Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100401 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1797, ж.к. Младост 1
Телефон:028719913, 028725072
Мобилен:0888732554
Специалност:Компютърни системи
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ТУ - София)