Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101113 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пирдоп 2070, ул. Славци
Телефон:071815878
Мобилен:0887255051
Факс:071815878
Специалност:Финанси и кредит
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)