Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101110 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Отец Паисий
Телефон:054878009, 054802775
Мобилен:0887935127
Факс:054802775
Специалност:Технология и механизация на строителството
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИСИ - София)