Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100399 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кюстендил 2500, ул. Черешово топче
Телефон:078543039
Мобилен:0888755798
Специалност:Ел. снабдяване на промишлени предприятия
Стаж:МС-1998
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)