Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100398 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, ж.к. Красно село, ул. Лерин
Телефон:028599434
Мобилен:0888521155, 0898756112
Специалност:Автоматизация на транспорта, трактори и кари
Стаж:МС-1997
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)