Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101108 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Дупница 2600, ул. Бачо Киро
Мобилен:0894406507
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2002
Образование:висше(УАСГ - София)