Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101107 (14.12.2009 г.), 810100398 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1404, ж.к. Гоце Делчев
Мобилен:0888613130
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996, ЗЗТН-2014
Образование:висше (ВИАС - София)