Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101098 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1463, бул. Пенчо Славейков
Мобилен:0887931558
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИСИ - София)