Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101097 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1000, ул. Ивайло
Мобилен:0886954194
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВСУ Любен Каравелов - София)