Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100392 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9009, бул. Приморски
Мобилен:0887823287
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещите машини
Стаж:МС-1995
Образование:висше(ТУ - Варна)