Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101091 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1164, ж.к. Лозенец, ул. Васил Кирков
Мобилен:0898456259
Специалност:Технология и организация на железопътния транспорт
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ВНВТУ Тодор Каблешков - София)