Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101088 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Перник 2302, ул. Силистра
Мобилен:0894354862
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИАС - София)