Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 400100063 (14.12.2009 г.), 100101087 (14.12.2009 г.), 500100350 (14.12.2009 г.), 600100035 (14.12.2009 г.), 300100390 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1505, ул. Драговица
Мобилен:0888789060
Специалност:Обогатяване на полезни изкопаеми
Стаж:НИ-1996 МС-1996 ПИИС-1996 ТП-1992 ФА-1996
Образование:висше(ВМГИ - София)