Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100388 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1505, ж.к. Редута, ул.Кадемлия
Телефон:028730079
Мобилен:0888530388
Факс:028730079
Специалност:Педагогика
Стаж:МС-2008
Образование:висше(ВИФ - София)