Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100387 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1715, ж.к. Младост 4
Телефон:028776717
Мобилен:0888659747
Специалност:Промишлена топлотехника
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)