Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 100101078 (14.12.2009 г.) , 400100062 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7000, ул. Атанас Буров
Телефон:082588895
Мобилен:0889324384
Специалност:Технология на машиностроенето
Стаж:НИ-1995 ПИИС-1997
Образование:више(ВИММЕСС - Русе)