Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100101077 (14.12.2009 г.), 300100386 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Тетевен 5700, ул. Стефан Павлов
Телефон:067854142
Мобилен:0888786806, 0899960909
Специалност:Механично уредостроене
Стаж:НИ-2007 МС-1997
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)