Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101072 (14.12.2009 г.), 300100384 (14.12.2009 г.), 810100485 (27.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Силистра 7500, ул. Добруджа
Телефон:086820420
Мобилен:0888856350
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-1993, МС-1995, ЗЗТН-2015
Образование:висше (СА Д. А. Ценов - Свищов)