Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101067 (14.12.2009 г.), 810100241 (25.07.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Търговище 7700, ул. "Хаджи Димитър"
Мобилен:0886781732
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1996 ЗЗ-2004
Образование:висше(ВИАС - София)