Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101066 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул. Феликс Каниц
Телефон:052600311
Мобилен:0898782421
Специалност:Ел. машини и апарати
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)