Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101062 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Стефан Стамболов
Мобилен:0896879817, 0884613663
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(Сиктивкарски държавен университет - Коми РСФСР)